Відбувся науково-методичний семінар «Новітні методи проведення практичних занять та наукових досліджень»


     22 березня 2017 р. відбувся науково — методичний семінар «Новітні методи проведення практичних занять та наукових досліджень», організатором якого була кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.

     Гостем даного семінару був головний науковий співробітник відділу науково – методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор Сердюк Павло Павлович, який розповів про використання методів та підходів природничих наук в дослідженнях у сфері правознавства.

     Також на семінарі виступила Оксана Богданівна Росоляк   щодо методики проведення семінарського (практичного) заняття.  У своїй доповіді вона акцентувала  на значимості семінарського заняття в навчальному процесі вищої школи. В ході виступу, О. Росоляк  зазначила, що під час проведення семінарського заняття вкрай важливим є безпосередній контакт зі студентами, педагогічне спілкування, а також взаєморозуміння та творча співпраця між викладачем та студентом та між самими студентами. Доповідач також акцентувала на інтерактивних технологіях навчання, а саме технологіях кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань. До обговорення зазначених питань долучились не лише викладачі різних кафедр факультету, а й студенти, які були присутні на даному семінарі.