Більше знаємо – більше можемо


     Вас вітає кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, яка є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо – кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

     Навчаючись за напрямом підготовки «Правознавство» студенти отримують ґрунтовну підготовку з дисциплін:

  • адміністративне право;
  • адміністративний процес;
  • господарське право;
  • господарський процес;
  • конституційне процесуальне право;
  • фінансове право.

 Спеціальність: 8.03040101 «Правознавство»

     Навчаючись за спеціальністю «Правознавство» студенти отримують ґрунтовну підготовку з дисципліни «Актуальні питання господарського права».

     Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати в: судових органах, управлінні юстиції, нотаріаті, адвокатурі, юридичних відділах підприємств, установ, організацій тощо.

 

За додатковою інформацією звертатися

за телефонами (0352) 25 16 33

або за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 46а, Юридичний факультет ТНЕУ,  каб. 314

Офіційний сайт ТНЕУ http://www.tneu.edu.ua/