Про кафедру


Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

     Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.).

     Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку.

     Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах.

     Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково — дослідна робота, організаційно — методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

     На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, плани семінарських занять, теми курсових, магістерських робіт, плани стажування працівників кафедри. З дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені курси лекцій та навчально — методичні матеріали.

     Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців — правознавців.

     Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання дисциплін та забезпечення їх навчально — методичними матеріалами.

     Науково – дослідна робота кафедри проводиться у сфері правового регулювання конституційних, адміністративних, фінансових, господарських та підприємницьких відносин, а також інших актуальних питань публічного та приватного права.

     Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

 


Професорсько-викладацький склад

БРАТАСЮК ОКСАНА БОГДАНІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

     Росоляк Оксана Богданівна у 2001 році закінчила з відзнакою Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ і отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У грудні 2003 року закінчила магістратуру Національної академії внутрішніх справ та отримала диплом магістра права.

     22 квітня 2010 року захистила дисертацію на тему: «Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право у Спеціалізованій вченій раді Д 26.007.04 в Київському національному університеті внутрішніх справ. Диплом кандидата наук ДК № 061221.

     25 січня 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки і правознавства (Атестат доцента 12ДЦ № 034035). У 2014 році проходила стажування у Апеляційному суді Тернопільської області.

     Автор понад 52 наукових праць та публікацій.

Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-4386

ResearcherID: H-7916-2017

E-mail: o.rosoliak@wunu.edu.ua
Телефон: 25-16-33; 15-208

ВЕРБІЦЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

     Вербіцька Мар’яна Василівна у 2003 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство». Також отримала повну вищу економічну освіту за спеціальністю «Оподаткування».

     11 березня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вербіцька М.В. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Наказне провадження у цивільному процесі України» по спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Відповідно до Наказу МОНмолодьспорт № 1300 від 11.11.2011 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.11.2011 щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» їй присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

     21 листопада 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки і правознавства.

Коло наукових інтересів: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, правове регулювання банкрутства

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5011-7958

ResearcherID: H-7001-2017

E-mail: m.verbitska@wunu.edu.ua
Телефон: 25-16-33; 15-208

МЕНТУХ НАТАЛІЯ ФЕЛІКІССІМІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

     Ментух Наталія Фелікіссімівна у 2004 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист. Також отримала повну вищу економічну освіту за спеціальністю «Банківська справа».

     15 грудня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні» по спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 23 лютого 2011р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Диплом кандидата наук ДК № 066900.

     Рішенням Атестаційної колегії від 31 травня 2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки і правознавства (атестат 12 ДЦ № 035393).

     Автор понад 50 наукових праць та публікацій.

Коло наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1078-9191

ResearcherID: H-7796-2017

E-mail: n.mentukh@wunu.edu.ua
Телефон: 25-16-33; 15-208

ЧУДИК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

     Чудик Наталія Олегівна у 2003 році закінчила юридичний інститут Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Правознавство».                                         17 лютого 2012 року за результатами прилюдного захисту виконаної нею дисертації на тему: «Статут територіальної громади як джерело конституційного права України»  рішенням спеціалізованої вченої ради у Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – конституційне права, муніципальне право.                                                                                                                                                              28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри публічного права.

     У 2017 році проходила стажування у Апеляційному суді Тернопільської області.

     Автор понад 45 наукових праць та публікацій.                                                                    Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право, адміністративний процес                                                                                              ORCID: 0000-0003-0649-2715                                                                                

Researcher ID: H-7029-2017        

E-mail: n.chudyk@wunu.edu.ua
Телефон: 25-16-33; 15-208

ШЕВЧУК ОКСАНА РОМАНІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

     Шевчук Оксана Романівна у 2005 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства і отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У листопаді 2006 року закінчила магістратуру Тернопільського державного економічного університету та отримала диплом магістра державної служби.

     26 листопада 2010 року захистила дисертаційну роботу на тему: «Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно – правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право у Спеціалізованій вченій раді Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Диплом кандидата наук ДК № 067065.

     31 травня 2013 р. рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту їй присвоєно вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки і правознавства ЮФ ТНЕУ. Атестат доцента 12ДЦ № 035395.

     Автор понад 40 наукових праць та публікацій.

Коло наукових інтересів: господарське право, фінансове право

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6453-355X

ResearcherID: P-3798-2017

E-mail: o.shevchuk@wunu.edu.ua
Телефон: 25-16-33; 15-208

Гакан Мар'яна Іванівна

лаборант

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а Кабінет: 314 Телефон: (0352)25–16–33*5–208 Е-mail:  dcafl@wunu.edu.ua


Аспіранти